Necrogiant
HV September - 24 - 2009 Articles4 COMMENTS

1. Introduction

This is an article about how to install, start & manage a Painkiller Dedicated Server Version 1.64 on Linux OS. Needed files:

Additionally this article tells you how to install PK++ 1.2.1.64 on a Linux server. For the start you need basic knowledge about Linux to install the server. All Steps are described here.

2. Installation & first start

Upload the files

 • Painkiller_Linux_Server_1.62.tar.gz,
 • pkserver_linux_1.64_update.tar.gz

to your server with your FTP program like Total Commander. Both files needs to be in the same directory, for example: painkiller.

When the upload finished you have to connect to the server console, recommended program SSH – Secure Shell Client.

Command ls – list current directory contents:

Code:


1.
2.
[login@shell ~]$ ls
painkiller   public_html  start

Command cd – change the working directory, for example to directory painkiller:

Code:


1.
[login@shell ~]$ cd painkiller

Next you can use ls for list of content, example:

Code:


1.
2.
[login@shell painkiller]$ ls
Painkiller_Linux_Server_1.62.tar.gz  pkserver_linux_1.64_update.tar.gz

When you entered to painkiller directory you can unpack files, command tar -zxf file_name, example:

Code:


1.
2.
[login@shell painkiller]$ tar -zxf Painkiller_Linux_Server_1.62.tar.gz
[login@shell painkiller]$ tar -zxf pkserver_linux_1.64_update.tar.gz

After unpacking, when you use ls you can see new the directory pkserver :

Code:


1.
2.
3.
[login@shell painkiller]$ ls
Painkiller_Linux_Server_1.62.tar.gz  pkserver_linux_1.64_update.tar.gz
pkserver

Enter to directory pkserver, command cd:

Code:


1.
[login@shell painkiller]$ cd pkserver

After that use ls, to see structure of files similar to Windows Painkiller:

Code:


1.
2.
[login@shell pkserver]$ ls
Bin   Data  bin   data

Enter to directory Bin, once again cd

Code:


1.
[login@shell pkserver]$ cd Bin

After that use ls,to see two files, first config.ini – server settings, second pkserver – executable file.

Code:


1.
2.
[login@shell Bin]$ ls
config.ini  pkserver

You can start the pkserver:

Code:


1.
2.
3.
4.
[login@shell Bin]$ ./pkserver +dedicated +interface 192.168.2.81
Free For All
>

 

3. Start, stop

Of course nowto start the server you only needto enter Bin & run pkserver:

Code:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
[login@shell ~]$ cd painkiller
[login@shell painkiller]$ cd pkserver
[login@shell pkserver]$ cd Bin
[login@shell Bin]$ ./pkserver +dedicated +interface 192.168.2.81
Free For All
>

To stop the server enter the command /exit:

Code:


1.
2.
3.
4.
>
/exit
[login@shell Bin]$

 

4. PK++

Installation of PK++ is very simple, download the file LScripts.pak & replace it with LScripts.pak in directory pkserver/Data.

Next start the server with:

Code:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
[login@shell Bin]$ ./pkserver +dedicated +interface 192.168.2.81
Free For All
Grrr has entered the arena.
Grrr is ready.
Rumbraugh has entered the arena.
Rumbraugh is ready.
Rumbraugh is now in team: Red.
Grrr is now in team: Blue.
Match Started.
>

You will see bots on the server.

 

5. Configuration rcon

RCON is a tool to administrate the gameserver, when you play Painkiller you can manage it in the game. In the Configfile config.ini on server & in config.ini on your PC you can configure same password for Cfg.RconPass, you will have admin rights; to use it – just write in the console rcon, examples:

Code:


1.
/rcon map DM_Lockout

to change map

Code:


1.
/rcon restartmap

will restart map.

6. Summary

When you are buying a Gameserver, you don’t need all the knowledge from this article because the provider already installed everything.

Of course in file config.ini you can change basic settings of server, examples:

 • Cfg.ServerName – name of server,
 • Cfg.MaxPlayers – slots,
 • Cfg.RconPass – password rcon.

Poland[spoiler show=”Polish Version” hide=”Polish Version”]

1. Wstep

Celem artykulu jest przyblizenie instalacji, uruchomienia oraz zarzadzania serwerem dedykowanym Painkillera w wersji 1.64 na systemach operacyjnych z jadrem Linuksa. Potrzebne pliki:

Dodatkowo zostanie opisana instalacja PK++ 1.3.1.64 po stronie serwera. Proces instalacji oraz uruchomienia serwera wymaga pewnej znajomosci Linuksa, wymagane w tym przypadku podstawy zostana opisane.

2. Instalacja oraz pierwsze uruchomienie

Pobrane pliki:

 • Painkiller_Linux_Server_1.62.tar.gz,
 • pkserver_linux_1.64_update.tar.gz

nalezy wyslac na serwer programem umozliwiajacym realizacje polaczen FTP, np. Total Commander. Ten opis zaklada, ze oba pliki znajduja sie w katalogu painkiller.

Po wyslaniu plikow na serwer nalezy polaczyc sie z nim program, ktory umozliwi nam dostep do konsoli na serwerze, mozna sie posluzyc aplikacja SSH – Secure Shell Client.

Polecenie ls – wyswietla nam zawartosc biezacego katalogu:

Code:


1.
2.
[login@shell ~]$ ls
painkiller   public_html  start

Polecenie cd pozwala przejsc do katalogu o wskazanej nazwie, np. do painkiller nastepujacym poleceniem:

Code:


1.
[login@shell ~]$ cd painkiller

Nastepnie mozemy wyswietlic zawartosc katalogu painkiller poprzez wspomniane wczesniej ls, przyklad:

Code:


1.
2.
[login@shell painkiller]$ ls
Painkiller_Linux_Server_1.62.tar.gz  pkserver_linux_1.64_update.tar.gz

Gdy juz jestesmy w katalogu painkiller nalezy rozpakowac wczesniej pobrane i wyslane pliki, dokonujemy tego poleceniem tar -zxf nazwa_pliku, wyglada to nastepujaco:

Code:


1.
2.
[login@shell painkiller]$ tar -zxf Painkiller_Linux_Server_1.62.tar.gz
[login@shell painkiller]$ tar -zxf pkserver_linux_1.64_update.tar.gz

Zanim pliki zostana rozpakowane nalezy chwile odczekac. Wpisujac kolejny raz ls powinnismy zauwazyc pojawienie sie nowego katalogu o nazwie pkserver :

Code:


1.
2.
3.
[login@shell painkiller]$ ls
Painkiller_Linux_Server_1.62.tar.gz  pkserver_linux_1.64_update.tar.gz
pkserver

Przechodzimy do katalogu pkserver poleceniem cd:

Code:


1.
[login@shell painkiller]$ cd pkserver

Po wpisaniu ls ujrzymy strukture plikow podobna do tej znanej z windowsowej wersji Painkillera:

Code:


1.
2.
[login@shell pkserver]$ ls
Bin   Data  bin   data

Przechodzimy do katalogu Bin poleceniem cd

Code:


1.
[login@shell pkserver]$ cd Bin

Wyswietlajac zawartosc komenda ls zobaczymy dwa pliki, pierwszy z nich config.ini odpowiada za ustawienia serwera tak jak w windowsowej, klienckiej wersji Painkillera, zas drugi plik pkserver to plik wykonywalny, uruchamiajacy serwer.

Code:


1.
2.
[login@shell Bin]$ ls
config.ini  pkserver

Serwer mozna wystartowac uruchamiajac plik pkserver:

Code:


1.
2.
3.
4.
[login@shell Bin]$ ./pkserver +dedicated +interface 192.168.2.81
Free For All
>

3. Uruchamianie, zatrzymywanie

Oczywiscie do uruchomiania serwer nie powtarzamy wszystkich krokow z poprzedniego punktu, wystarczy przejsc do katalogu Bin i uruchomic plik wykonywalny pkserver:

Code:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
[login@shell ~]$ cd painkiller
[login@shell painkiller]$ cd pkserver
[login@shell pkserver]$ cd Bin
[login@shell Bin]$ ./pkserver +dedicated +interface 192.168.2.81
Free For All
>

W celu wylaczenia/zatrzymania pracy serwera nalezy uzyc komendy /exit:

Code:


1.
2.
3.
4.
>
/exit
[login@shell Bin]$

4. PK++

Instalacja PK++ jest bardzo prosta, nalezy pobrac plik LScripts.pak i podmienic go z plikiem LScripts.pak znajdujacym sie w katalogu pkserver/Data.

Przy nastepnym uruchomieniu serwera ujrzymy:

Code:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
[login@shell Bin]$ ./pkserver +dedicated +interface 192.168.2.81
Free For All
Grrr has entered the arena.
Grrr is ready.
Rumbraugh has entered the arena.
Rumbraugh is ready.
Rumbraugh is now in team: Red.
Grrr is now in team: Blue.
Match Started.
>

Czyli na serwerze powinny sie pojawic boty.

5. Konfiguracja rcon

RCON to narzedzie umozliwiajace zdalna administracje serwerem, podczas korzystania z Painkillera zainstalowanego na wlasnym komputerze mozna zarzadzac serwerem. Ustawiajac w konfigu na serwerze oraz na swoim komputerze to samo haslo dla pozycji Cfg.RconPass, mozemy korzystac z praw admina podczas gry. W celu uzycia tej wladzy, znane komendy nalezy poprzedzac tekstem rcon, przyklady:

Code:


1.
/rcon map DM_Lockout

zmieni mape;

Code:


1.
/rcon restartmap

zrestartuje mape.

6. Uwagi

Gdy wykupujemy serwer w firmie oferujacej dedykowane serwery gier, czesto instalacje i uruchomienie wykonuje sama firma, oddajac jedynie mozliwosc zrestartowania serwera, jednak np. nie zawsze zainstaluje PK++, wtedy na podstawie tego artykulu mozna w prosty sposob samemu to uczynic.

Oczywiscie w pliku config.ini mozna dokonac podstawowych ustawien serwera, np. takich jak:

 • Cfg.ServerName – nazwa serwera,
 • Cfg.MaxPlayers – ilosc slotow,
 • Cfg.RconPass – haslo rcon.

[/spoiler]

Germany[spoiler show=”German Version” hide=”German Version”]HowTo – Painkiller Dedicated Linux Server

Index
-Installation
-Konfiguration
-Server starten
-FAQ

Installation
=========

1. Aktuelle Linux Version vom Painkiller-Server aus dem Internet laden
http://painkiller.ingame.de/index.php

2. Das Archiv entpacken…
> tar zxfv painkiller_linux_server_1.62.tar.gz
oder die jeweilige .tar.gz Datei, falls es bereits eine neuere Version geben sollte.

3. Nun erstellen wir uns ein ordner z.B. /home/games/painkiller/ und kopieren die dateien aus dem Archiv hinein.

4. Wir benötigen KEINE Dateien aus einer Client installation Der Server ist insofern “Komplett”

5. Im moment, ist gerade das Update auf Version 1.63 erschienen… Da es noch keine “komplette 1.63 Version” gibt, müssen wir unsere 1.62 Version noch Patchen
Dies ist denkbar einfach.
Wir laden uns den Aktuellen Patch vom Painkiller-Server aus dem Internet und entpacken ihn:
> tar zxfv pkserver_linux_1.63.tar.gz
oder die jeweilige .tar.gz Datei, falls es bereits eine neuere Version geben sollte.

Die entpackten Dateien packen wir einfach in den Ordner von unserem Painkiller-Server, und überschreiben die alten Dateien.

Konfiguration
===========

Für die Konfiguration, ist die Datei config.ini zuständig. Diese liegt im “bin” Ordner von unserem Painkiller-Server. Zusätzlich werden KEINE Konfigurationsdateien benötigt.

Erleuterung zu den wichtigsten Teilen der config:

Cfg.ServerName = “cHris Painkiller Dedicated Linux Server@Debian Sarge” // Name des Servers
Cfg.ServerPassword = “” // password um auf den Server zu gelangen
Cfg.ServerPort = 3455 // Port unter dem der Server erreichbar ist
Cfg.FragLimit = 0 // bis wie viel “Frags” wird gespielt?
Cfg.ServerMapsTDM = {“DM_Mine”,”DM_Sacred”,”DM_Trainstation”,”DM_Curse d”,}
Cfg.ServerMapsCTF = {“CTF_Forbidden”,”CTF_Chaos”,”CTF_Trainstation” ,}
Cfg.ServerMapsDUE = {“DM_Sacred”,”DM_Psycho”,”DM_Fragenstein”,”DM_Unse en”,”DM_F$
Cfg.ServerMapsFFA = {“DM_Illuminati”,”DM_Cursed”,”DM_Sacred”,”DM_Facto ry”,”DM_T$
Cfg.ServerMapsLMS = {“DM_Factory”,”DM_Trainstation”,”DM_Cursed”,”DM_Il luminati”$
Cfg.ServerMapsPCF = {“DMPCF_Tower”,”DMPCF_Warehouse”,}
Cfg.ServerMapsTDM = {“DM_Mine”,”DM_Sacred”,”DM_Trainstation”,”DM_Curse d”,}
Cfg.ServerMapsTLB = {“DM_Illuminati”,”DM_Cursed”,”DM_Fallen1″,”DM_Sacr ed”,}
Cfg.ServerMapsVSH = {“DM_Psycho”,”DM_Fallen2″,”DM_Sacred”,”DM_Illumina ti”,}
// Diese Maps werden im jeweiligen Spielmodus gespielt, und nach dem jeweiligen Fraglimit wird zur nächsten Map gesprungen
Cfg.Admin = “cHris” // wie heist der Admin des Servers?
Cfg.GameMode = “Free For All” // in Welchem Modus wird das Spiel gespielt?

Comrad mach doch bitte ne Tabelle draus, danke *g*

Server starten
=====

Der server wird mit aus dem “bin”-Ordner mit:
./pkserver +dedicated +interface 192.168.2.81
gestartet, inwobei “192.168.2.81” für eure Server-IP steht.
Viel Spaß beim daddeln

FAQ
=====

1. Benötige ich eine CD für den Dedicated Server?
Die CD wird bei Linux nicht benötigt :-)[/spoiler]

4 Comments

Threshersow

31. August 2011 10:06

Hello, I’m having a problem.  I’m trying to run this server on Ubuntu 10.04-LTS x64, and I get the following error:

Server initialization failed!

that is after I do the ./pkserver +dedicated +ip xx.xx.xx.xx

Any ideas?

  HV

  31. August 2011 17:46

  The problem solved by sK1p,

  it was: ./pkserver +dedicated +interface xx.xx.xx.xx

   Threshersow

   31. August 2011 18:11

   LOL!  I was just going to post, in case someone else had the same problem.  Thanks again!

    DieInaFire

    16. September 2013 21:51

    OMG SOMEONE FIX THE TUTORIAL ALREADY. I spent 5 hours fighting a firewall because of +ip. thanks.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Categories

Painkiller is a first-person shooter game released on April 12, 2004. The game takes place in Purgatory and Hell. The main character is Daniel Garner.